fbpx

Në vend të ambasadorëve politikë, të dërgojmë diplomatë të karrierës

22.03.19

МК Llazar Pop-Ivanov Duke pasur parasysh se rrjeti diplomatik i Maqedonisë përbëhet nga një numër relativisht i vogël (50) ambasadash, ky realitet na hap mundësi të vërtetë të fillojmë me diplomacinë si degë të jetës politike ku kuadrot profesionale...