fbpx

Minas Bakalçev

Minas Bakalçev është arkitekt dhe profesor në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij” në Shkup. Ai përfundoi studimet master në Universitetin e Beogradit në vitin 1991, dhe doktoratën në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup në vitin 2004. Ka qenë pjesëmarrës dhe bashkë-kurator i Pavijonit Kombëtar të Maqedonisë në Bienalen e Venecias për të cilën ai fitoi morënjnohje të veçantë për projektin "Qyteti i botëve të mundshme" për vitin 2008.

Tabula rasa apo tabula scripta: rasti i Shkupit

Minas Bakalçev

23.06.21

Minas Bakalçev Lakmia për të maksimizuar sipërfaqen për ndërtim ka kapërcyer “vijën e kuqe”. Qyteti ngadalë po e pret degën në të cilën është ulur. Padyshim, qytetet janë kompozime komplekse dhe kontradiktore, si në aspektet e ndryshme...