fbpx

Marjan Nikollov

Marjan Nikollov ai përfunduar doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë në Ljubljana, Slloveni, dhe studimet master në Ekonomi Ndërkombëtare dhe Financë në Fakultetin e Ekonomisë në Rejkjavik, Islandë. Ai është kryetar i Qendrës për Analiza Ekonomike dhe një konsulent i pavarur. Ai punon në mënyrë aktive në disa fusha ekonomike, të tilla si modelimi makroekonomik, ekonometria dhe statistikat, decentralizimi fiskal dhe partneriteti publik-privat. Ai ka punuar në ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike dhe pushtetit vendor në Republikën e Maqedonisë përmes shqyrtimit dhe ri-përcaktimit të procedurave tatimore, analizës së kapaciteteve fiskale, përgatitjes së strategjive dhe studimeve të fizibilitetit, etj. Nikolov ka punuar si profesor në disa fakultete në Maqedoni, është autor i disa botimeve dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca, seminare dhe trajnime.

Krimi i organizuar në Serbi është biznes shtetëror

17.02.22

Për dhjetë vitet e fundit, Serbia ka arritur një ekspansion gjigant në industrinë e ndërtimit, një sektor që është i përkryer për pastrimin e kapitalit të fituar në mënyrë të paligjshme për shkak të legjislacionit të pamjaftueshëm dhe pothuajse...

Personat fizik në sistemin e TVSH dhe sundimi i të drejtës në Maqedoni

Marjan Nikollov

06.11.18

МК   ALB d-r Marjan Nikollov, profesor i Asociuar Edhe kjo Qeveri vazhdoi me shpjegimin implicit të Ligjit të vlerës së shtuar – se TVSH-së i nënshtrohen të gjitha personat fizik që realizojnë të ardhura mbi pragun e specifikuar, pa marrë...