fbpx

Д-р Марјан Петрески

Д-р Марјан Петрески е вонреден професор по економија и проректор за истражување и развој на Универзитетот Американ Колеџ во Скопје. Тој има големо теоретско знаење и практично искуство во широката област на макроекономијата и развојната економија, особено до делот на критичката анализа и креирањето на политики. Учествувал во многубројни проекти поврзани со економски анализи, анализи на инфраструктурни проекти и финансиски анализи на проекти и компании во држави со економии во развој и транзиција, како Македонија, балканските држави и земји од Далечниот Исток и од Африка.

Справување со проблемите предизвикани од прераниот пубертет кај децата

Д-р Рушка Серафимова

30.11.23

Современиот пристап кон прераниот пубертет вклучува тимско работење помеѓу родителите, децата и здравствените...

Опасностите на утопијата наречена вештачка интелигенција

Ридван Пешкопија

03.03.23

Вештачката интелигенција покажа дека може да толкува правни аргументи, да поставува медицински дијагнози, и да победи професионални играчи на...

Лек за зависноста на Европа од руската енергија

Нилс Фуглсанг

08.04.22

Кратко време по руската инвазија на Украина, ЕУ ги објави плановите да ја намали својата зависност од руско гориво за две третини во текот на оваа...

Имаме ли визија за економијата?

Д-р Марјан Петрески

26.12.17

вон. проф. д-р Марјан Петрески Визијата на македонската економија би требало да биде да се постигне просечен раст од 5 отсто годишно, со поттик на...

Храбра, но (по)паметна фискална политика по изборите

Д-р Марјан Петрески

18.11.16

Д-р Марјан Петрески Нивото на јавниот долг од 50.6 отсто од БДП не е високо. Но гледано од апсект на брзината на порастот и намената на позајмените...