fbpx

Naum Kajçev

Naum Kajçev jep leskione në lëndën Historia e re dhe bashkëkohore e Ballkanit në Universitetin e Sofjes "Shën. Klementi i Ohrit”. Ai është autori i librave Maqedonia, e lakmuar: ushtria, shkolla dhe ndërtimi i kombit në Serbi dhe Bullgari (1878-1912) dhe Iliria nga Varna në Vilah: rilindja kombëtare kroate, serbët dhe bullgarët (deri në vitin 1848). Ai është gjithashtu nënkryetari i Komisionit të Përbashkët për Çëshjte Historike dhe Arsimore midis Bullgarisë dhe Maqedonisë të Veriut.

Për bashkimin rreth historisë sonë të përbashkët – perandori Samoil erga omnes (III)

Naum Kajçev

12.07.21

Teksti është një përgjigje ndaj blog-ut “Bashkimi rreth ‘të vërtetave historike’ apo rreth dallimeve? (II)” nga Ognen Vangelov dhe Ljupço Risteski, botuar më 28 maj, 2021. Naum Kajçev Nëse vazhdimisht krijojmë dallime, ndarje dhe kufij,...

Për bashkimin rreth historisë sonë të përbashkët – perandori Samoil erga omnes (II)

Naum Kajçev

21.05.21

Naum Kajçev Ideja evropiane është e bazuar në kapërcimin e kontradiktave të së kaluarës, në promovimin e së përbashkëtës dhe bashkimit. Askush sot nuk ka ekskluzivitet mbi shtetin e Princit Boris Pagëzori dhe Shën Klement-it të Ohrit, perandorit Simeon...

Për bashkimin rreth historisë sonë të përbashkët – perandori Samoil erga omnes

Naum Kajçev

07.04.21

Naum Kajçev Bashkimi objektiv rreth historisë sonë të përbashkët që nga koha e perandorit Samoil, nga Mesjeta në përgjithësi dhe nga epokat e mëvonshme, do të na bëjë të gjithëve ne, qytetarëve të dy vendeve, më të bashkuar dhe më të pasur në...