fbpx

Bashkimi rreth “të vërtetave historike” apo rreth dallimeve? (II)

28.05.21

Teksti është një përgjigje ndaj blogut “Për bashkimin rreth historisë sonë të përbashkët – perandori Samoil erga omnes (II)” nga Naum Kajchev, botuar më 21 maj 2021.   Ognen Vangellov dhe Ljupço Risteski Ne konsiderojmë se tezat e...

Bashkimi rreth “të vërtetave historike” apo rreth dallimeve?

15.04.21

Ognen Vangellov dhe Ljupço Risteski Komisionet e këtij lloji nuk janë askund në botë për të konstatuar “të vërteta historike”, veçanërisht jo “të vërteta” për historinë e mesjetës, sepse në atë mënyrë ata do të bëheshin...