fbpx

Sotir Gabeloski

Sotir Gabeloski është zyrtar për të rinj në komunën e Krushevës dhe zbatues i iniciativës "Nga rinia te rinia" në kuadër të projektit "Përkrahje për reformat zgjedhore".

Institucionet duhet të gjejnë qasje të përshtatshme për të rinjtë

Sotir Gabeloski

12.06.23

Zyrtarët apo nëpunësit për të rinjtë nëpër institucione duhet të komunikojnë në mënyrë më efektive me të rinjtë përmes një qasjeje proaktive dhe gjuhës së përshtatur, ndërsa institucionet duhet të ofrojnë mbështetje dhe hapësirë për të...

Të rinjtë nuk kërkojnë vetëm paga më të larta

Sotir Gabeloski

29.03.23

Të rinjtë po largohen nga Maqedonia, kurse masat e marra për të parandaluar largimin e tyre nuk janë të plota. Shoqëria po ndryshon shumë shpejt dhe institucionet dhe shteti duhet të reagojnë edhe më shpejt për të mbajtur të rinjtë të mos...

Nuk investohet mjaftueshëm tek të rinjtë

Sotir Gabeloski

02.11.22

Përkundër disa përparimeve të caktuara, zgjidhja e problemeve kryesore të të rinjve deri më tani ka qenë pa sukses. A do të ofrojë Strategjia e re Kombëtare për Rininë një mundësi për një epokë të...