fbpx

Silvana Mojsovska

Silvana Mojsovska është profesoreshë me angazhim të plotë në Institutin e Ekonomisë - Shkup, në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodi". Interesat e saj studimore janë përqendruar kryesisht në çështje që lidhen me ekonominë ndërkombëtare dhe integrimin në BE. Ajo është autore e shumë punimeve shkencore, ka punuar në shumë projekte aplikimi, ka realizuar vizita studimore në universitete prestigjioze jashtë vendit dhe ka marrë pjesë në një numër konferencash ndërkombëtare dhe vendase.

A ka fund historia maqedonase në rrugën drejt BE-së?

Silvana Mojsovska

23.12.20

Silvana Mojsovska Prolongimi i përsëritur për fillimin e negociatave me BE-në paraqet problem real, mirëpo ankimi në lidhje me këtë, do të ishte humbje e kohës së çmueshme. Shtyrja e fillimit të negociatave me BE-në për shkak të vetos bullgare sjell...

Janë të nevojshme politika të koordinuara dhe të vazhdueshme ekonomike për rritje të konkurrencës së ekonomisë maqedonase

Silvana Mojsovska

12.12.18

МК   ALB pof. d-r Sillvana Mojsovska Politikat ekonomike patjetër duhet të udhëhiqen pavarësisht nga ciklet/çështjet politike dhe me rëndësi është vazhdimësia e tyre sepse çdo “ad hok” veprim mund të përcillet vetëm nga rezultate...