Simona Tufegxhiq

Simona Tufegxhiq është një gazetare e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Iustinianus Primus" - Shkup. Tani po studion për Master në Politikë Ndërkombëtare dhe Diplomaci në Universitetin Amerikan të Evropës (FON).

Sa i motivon shteti gjenitë e rinj?

Simona Tufegxhiq

01.03.21

Simona Tufegxhiq Të rinjtë po kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit, pasi vijnë në përfundim se kompanitë private dhe organizatat e huaja u ofrojnë atyre mbështetje dhe i vlerësojnë më shumë sesa vendi i tyre. Në disa prej javëve të fundit,...