fbpx

Тамара Ќупева

Тамара Ќупева е долгодишена истражувач од областа на образованието и комуникациите. Професорка, доктор на филолошки науки од 2010 година, автор на десетици стручни трудови и книги („Креативната настава и текстот“ и „Педагошка комуникација“). Во 2018 година го заврши студискиот престој во САД, во рамки на програмата SUSI. Долгогодишен соработник е на Високата школа за новинарство и односи со јавноста, весникот „Медиум“ и Македонскиот институт за медиуми. Таа е и ментор по практична настава на студентите од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Дигитален наставник – пресвртница во животот на сите генерации

Тамара Ќупева

19.10.20

Тамара Ќупева Веќе е јасно дека светот никогаш нема да биде ист по завршувањето на пандемијата и дека последиците ќе креираат нови образовни...

Пост-КОВИД училиште, иднината што ни се случува сега!

Тамара Ќупева

14.08.20

Тамара Ќупева Пост-КОВИД училиштето е иднината што ни се случува сега. За само еден миг, таа со себе ги донесе најголемите предзвици со кои се...

Инста(нт) генерација за нова едукација

Тамара Ќупева

30.12.19

ALB д-р Тамара Ќупева Најтешката задача на модерното воспитување е да му се помогне на детето да се препознае како вредност во својата дигитална,...

Информациско загадување на социјалните мрежи

Тамара Ќупева

06.05.19

ALB Тамара Ќупева Социјалните медиуми се новиот општествен поредок, затоа што тие се неговата најавтентична верзија. Но, социјалните медиуми...