Економски раст

Економскиот раст повеќе не е доволен

Мануел Муњиз

17.11.17

Мануел Муњиз (Manuel Muñiz) Во САД и во многу европски земји, просечните плати стагнираат, и покрај тоа што многу од економиите закрепнаа од...