fbpx

Истражувања

Истражувањето на вселената како „стратешка неопходност“

Алфред Марлеку

02.03.20

ALB Алфред Марлеку Креаторите на политики, државите и проучувачите на меѓународното законодавство за Вселената, треба да размислат за ажурирање и...