fbpx

Алфред Марлеку

Алфред Марлеку е доктор по политички науки и професор по меѓународни односи и компаративна политика на Факултетот за политички науки во рамки на УБТ Колеџ, Косово. Автор е и коавтор на голем број научни трудови од областа на политичките науки во релевантните регионални и меѓународни списанија. Покрај тоа, тој е коавтор на серија стратешки документи, главно во областа на високото образование. Неговите истражувачки интереси вклучуваат, но не се ограничени на, меѓународните односи, мали држави и процесот на градење на државата. Повеќе од 8 години работи како проект-менаџер во различни програми финансирани од Европската комисија, УСАИД, амбасадата на САД и други, кои главно се однесуваат на реформите во високото образование во Косово, особено фокусирајќи се на истражување и развој, одлив на мозоци, развој на наставни програми итн.

Јавното разузнавање како инструмент на надворешната политика

Алфред Марлеку

01.11.23

За прв пат во историјата, видовме имплементација на она што е познато како „Твитер разузнавање”: кога разузнавачките служби на државите ги...

Зошто војната во Украина има тенденција да трае многу години?

Алфред Марлеку

02.08.23

Меѓудржавните војни се меѓу главните закани со трансформативно влијание врз меѓународниот систем и...

„Нуклеарната“ порака на Русија кон остатокот од светот

Алфред Марлеку

16.03.22

Во една статија во 1993 година во списанието Форин Аферс (Foreign Affairs), Џон Мершајмер, професор на Универзитетот во Чикаго изнесе аргументи дека...

Истражувањето на вселената како „стратешка неопходност“

Алфред Марлеку

02.03.20

ALB Алфред Марлеку Креаторите на политики, државите и проучувачите на меѓународното законодавство за Вселената, треба да размислат за ажурирање и...

Дали сме сведоци на нов светски поредок во високото образование?

Алфред Марлеку

23.09.19

SRB  ALB Алфред Марлеку САД денес остануваат држава со најнапреден систем на високо образование во светот, со најголем број на научни публикации,...