Ревидирање

Зошто треба да се ревидира „Скопје 2014“?

Маја Стојанова

28.11.17

д-р Маја Стојанова Потребно е ревидирање на Скопје 2014 од повеќе аспекти: градежен, архитектонски, правен, политички и историски. Ако се потврди дека...