fbpx

Скопје има само план за раст, но не и стратегија за развој

Видео поткаст

25.03.19

Прегледи

Урбанистичкото и просторно планирање на Скопје мора да се темели на соодветни бази на податоци, како што тоа се прави во Софија. Податоците со кои располагаме се мошне застарени и не одговараат на актуелната состојба, па оттука не може да се прави квалитетна стратегија за развој, тврди Стефан Лазаревски од „Тајфа архитекти“.

Za-Skopje-mora-da-se-znae-sto-e-zaokruzeno-a-koe-razvojno-podracje