Весна Гиновска Илкова: Живата уметност доби друга димензија

Влог

17.08.20

Прегледи

Пандемијата ги прекина подготовките на оперската певица Весна Гиновска Илкова за нејзиниот јубилеен концерт - 25 години на сцената. Но, нејзиниот живот е музиката на сцена за која вели дека се враќа во добата на музичкиот барок кога сè се одвивало во мали состави. Верува дека сè се случува со причина и дека од оваа ситуација сите ќе излеземе помудри. 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии