fbpx

Ардита Вејсели

Ардита Вејсели е асистент на проекти во Институтот за европски политики (ЕПИ). Таа има дипломирано на правните студии при Универзитетот на Југоисточна Европа. На истиот Универзитет ги изучува и мастер студиите во областа на меѓународното право. Има работено на проекти од програмата ЕРАЗМУС+ во врска со европската историја, мигрантските кризи и со родовата рамноправност. Таа има учествувано и на меѓународни летни школи на Универзитетот „Хасан Приштина“ (Приштина, Косово) за интегрирање на Западниот Балкан во ЕЗ и на Универзитетот „Бикока“ (Милано, Италија) за мир, толеранција и помирување на државите опфатени од конфликти.

Младите луѓе од Западен Балкан и нивната иднина

Ардита Вејсели

06.02.19

ALB Ардита Вејсели Западниот Балкан е познат како регион со турбулентна и историја вкрстена меѓу народите кои живееле во овие земји. Со векови,...