fbpx

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

Биљана Гинова е е феминист_ка и квир активист_ка вклучен_а во повеќе национални, регионални и Европски ЛГБТИ движења. Магистерските студии ги завршил_а на Универзитетот Сасекс во Велика Британија во рамки на програмата Род, насилство и конфликт. Моментално е вработен_а во ЛГБТИ - ЕРА Асоцијација за еднакви права во Западен Балкан и Турција како раководител_ка за застапување. Лила Милиќ е активистка за еднакви права и правата на трансродовите лица и сексуалните работници.

Информациската „диета“ на младите во Јужен Кавказ

Ана Кешелашвили

Маја Микашавиџе

22.02.23

Апетитот за информации, самоцензурата и избегнувањето да се учествува во јавните дебати се навики кои им се заеднички на младите корисници на...

Правото мора конечно да застане во одбрана на трансродовите лица

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

25.01.21

Биљана Гинова, Лила Милиќ И покрај препораките од Европската комисија и Советот на Европа, но и обврската што произлегува од пресудата која...