Даниела Антоновска

Даниела Антоновска е магистер по родови студии со 20-годишно работно искуство во домашни и меѓународна невладини организации. Беше членка на Одборот на Европското женско лоби во три последователни мандати. Алумни е на родовите и феминистичките студии на Евро-Балкан институтот, алумни на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ и на Школата за жени, мир и безбедност на италијанската Агенција за градење на мир. Авторка е на две книги, поголем број истражувања, анализи, текстови и колумни на македонски и англиски јазик.

Влијанието на изборните системи врз родовата застапеност

Даниела Антоновска

11.01.23

Гласачите често се помалку расположени да гласаат за жени. Се гласа повеќе за ,,познати“ и „видливи’’ фигури, кои имаат поголема моќ за кампањи на...

Женското лице на европската политика

Даниела Антоновска

12.12.22

Очигледно е дека во десницата во Западна Европа, жените се користат како симболичен центар на нацијата од една страна, а од друга страна, како доказ...