Çfarë mësuam nga 30 vjet „demokraci“?

13.09.21

Deni Dagalev Partitë politike, siç e përmenda, janë subjekti kryesor politik që mund të dëshirojnë dhe në të njëjtën kohë të fitojnë pushtetin. Në 30 vitet e fundit, të gjitha partitë politike, pavarësisht se sa të përfaqësuara në mënyrë...