Дени Дагалев

Дени Дагалев е постдипломски студент по политички науки на Универзитетот во Љубљана при факултетот за Општествени Науки. Активен е во студентската организација Листа на Демократски Студенти (Lista Demokratičnega Študentsva) која делува во областа на студентските социјални и еколошки прашања во општеството. Неговото поле на истражување допира длабоко во доменот на политичката теорија, со акцент на животната средина и екологијата.

Што научивме од 30 години „демократија“?

Дени Дагалев

13.09.21

Дени Дагалев Во последните 30 години сите политички партии, независно од тоа колку демократски се претставуваат во своите програми, на државата...