Pse nuk i aplikojmë dokumentet e KB për kulturën?

29.05.19

MKD Lidija Topuzovska Potencialet e kulturës janë të mëdha, të llojllojshme dhe universale. Prandaj kultura mund të jetë lëvizës i fuqishëm për zhvillim i cili ndikon në tërë bashkësinë përmes shtyllave sociale, ekonomike dhe ekologjike. Kultura...