Хелен Кларк и Саниа Ништар

Хелен Кларк, поранешна премиерка на Нов Зеланд, е поранешна администраторка на Програмата за развој на Обединетите Нации. Саниа Ништар е ко-претседавач на Независната висока комисија за непреносливи болести на Светската здравствена организација, поранешна сојузна министерка на Пакистан и основач и претседател на „Хартфајл“ (Heartfile).

Воведување родова еднаквост во глобалното јавно здравје

Хелен Кларк и Саниа Ништар

17.05.18

Хелен Кларк (Helen Clark) и Саниа Ништар (Sania Nishtar) Родовото прашање е клучен двигател за резултатите на здравството. Родот е фактор кој влијае во тоа дали...