fbpx

Ирена Цуцулоска

Ирена Цуцулоска е докторант на студиите по Право на Европска Унија на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Магистрирала на насоката по Меѓународно право и меѓународни односи и дипломирала како првенец на генерација на Правниот факултет. Вработена е во Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права при Министерството за правда. Долгогодишен член е на Институтот за човекови права, каде што и работела како проектен координатор и правен истражувач. Целокупното нејзино искуство и фокусот на интерес е насочен кон човекови права, правото на ЕУ и право на Европската конвенција за човекови права. Има искуство со голем број проекти, истражувања и анализи и е автор, ко-автор и уредник на неколку публикации.

Застој во пристапувањето на ЕУ кон Европската конвенција за човекови права: Што е следно?

Ирена Цуцулоска

15.12.17

м-р Ирена Цуцулоска Граѓаните и судските власти во Европската Унија се соочуваат со различни правно-обврзувачки текстови и постои голема опасност...