fbpx

Кирил Барбареев

Кирил Барбареев е проректор за развој, инвестиции и одржување на Универзитетот „Гоце Делчев“ (УГД) во Штип. Своите докторски студии ги завршил во 2010 година на Филозофскиот факултет во Скопје на тема „Образованието и професионалниот развој на воспитувачите во предучилишното воспитание и образование“, со што се стекнал со звање доктор на педагошки науки. Во 2011 година е избран како професор на Факултетот за образовни науки при УГД.

Лекција од античкиот свет – да не брзаме со одлуки за онлајн наставата!

Кирил Барбареев

08.04.20

Кирил Барбареев Проблемот со нашиот образовен систем е во неприлагоденоста и неодреденоста во времето и просторот, нешто слично на римскиот...

Политичкото во педагошкото

Кирил Барбареев

11.06.18

доц. д-р Кирил Барбареев На две исклучителни прашања во изминатиот период – прашањата за јазикот и учебниците по историја, доминира политичкиот...