Кент Бусе и Лорел Спрејг

Кент Бусе е раководител на Секторот за стратегиски политички насоки на UNAIDS. Лорел Спрејг е извршна директорка на Глобалната мрежа на луѓе кои живеат со ХИВ (Global Network of People Living with HIV).

СИДА, непреносливи болести и „организациската азбука“

Кент Бусе и Лорел Спрејг

22.12.17

Кент Бусе (Kent Buse) и Лорел Спрејг (Laurel Sprague) Непреносливите болести, како што се срцевите заболувања, удар, рак, дијабетес и хронични белодробни...