fbpx

Кристина Озимец

Кристина Озимец е претседателка на медиумската организација ПИНА и организатор на Медиумскиот фестивал Скопје. Работи и како предавачка и менторка во областа на медиумите, новинарството и комуникациите.

Вознемирувањето на новинарките на Интернет ја загрозува слободата на медиуми

Кристина Озимец

18.11.22

Според последното истражување на организацијата ПИНА, базирано врз анкети направени со 103 новинарки, 24.1% од новинарките добиле закани за физичко...