fbpx

Patriotizmi i humbur në mesin e të rinjve në Maqedoni

Marija Jovanova

31.05.23

Sipas definicionit, patriotizmi është një term që shpreh një ndjenjë pozitive ndaj shtetit, dashurinë për...

Trajtimi i mbeturinave të shtuara në landfillin “Rusino”

24.01.22

Ljupka Janevska Këto mbetje, përveçse ndotin mjedisin jetësor, shkaktojnë edhe prishje të makinerive, dëmtojnë kontejnerët dhe pengojnë transportin e mbetjeve të tjera. Deponia e paligjshme “Rusino” gjendet mbi Gostivar në Banjiçko Pole. E tillë si...

Ballkani Perëndimor në “luftën” kundër ndotjes së ajrit

08.03.21

Ljupka Janevska Zbatimi i përbashkët i masave prioritare dhe praktikave më të mira nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të rezultonte me uljen graduale të ndotjes së ajrit në nivel ndërkombëtar, me atë që thithja e ajrit të pastër do të kalojë në...