Лион Вилемс

Леон Вилемс е директор на „Фри прес анлимитед“ (Free Press Unlimited).

Прикажување на опасностите за новинарите пред јавноста

Лион Вилемс

02.11.17

Лион Вилемс (Leon Willems) Секој петти ден, во просек, некаде во светот, гине новинар само затоа што е новинар. Во девет случаи од десет, за тоа...