fbpx

Маргарета Држениек-Хануз

Маргарета Држениек-Хануз е раководител на Одделението за економија на Светскиот економски форум.

Реорганизација на економијата на 21-от век

Маргарета Држениек-Хануз

19.10.18

Маргарета Држениек-Хануз (Margareta Drzeniek-Hanouz) Главниот предизвик со кој владите се соочени е истиот како и од претходните ери: да се подобри животот –...