Мајкл Хајзе

Мајкл Хајзе е главен економист во „Алијанц“ СЕ (Аllianz SE).

Оковите од долгови се враќаат

Мајкл Хајзе

17.08.18

Мајкл Хајзе (Michael Heise) Владите постојано ги повторуваат истите грешки. Тие го сметаат долгот како предност за долгорочен раст, наместо она што тој...