fbpx

Наташа Бошкова

Наташа Бошкова е адвокатка која има магистрирано родови студии на Универзитетот во Сараево. Приближно две децении е активна во граѓански организации и обезбедува бесплатна правна помош и поддршка на жртвите на родово-базирано насилство, луѓето кои употребуваат дроги, сексуални работници, луѓе кои живеат со ХИВ и ЛГБТИ луѓето. Застапува за подобрување на состојбата со човековите права на маргинализираните заедници преку судско застапување на случаи на повреда на права, учество во процесите за измена на законите, политиките и практиките на институциите и создавање на подржувачка средина за нивно значајно вклучување во процесите на донесување на одлуки.

Предизвици во борбата против насилство врз жените и семејното насилство

Наташа Бошкова

15.03.23

Вклучувањето на должното внимание во постапувањето со жртвите и можност за судска заштита во случај на непочитување на овој принцип е сигнал дека...