fbpx

Omer Ajdini

Omer Ajdini u zgjodh Kryetar i Forumit Rinor të partisë politike Aleancë për Shqiptarët në nëntor të vitit 2019. Forumi Rinor ka 25 degë në Maqedoninë e Veriut dhe mbi 3000 anëtarë. Për më tepër, Omeri ka punuar si analist kërkimesh në Qendrën Kërkimore dhe Analitike të Aleancës për Shqiptarët që nga viti 2021. Ai ndihmon në përgatitjen e analizave të politikave, organizimin e eventeve, shkrimin e fjalimeve dhe planifikimin, analizën dhe prezantimin e sondazheve. Omeri ka një diplomë master në Studime Zhvillimore nga Universiteti i Malaya në Malajzi.

Rritja e transparencës dhe përputhshmërisë si një mënyrë për të rritur besimin te partitë politike

Omer Ajdini

Marija Miteva

Fitim Lloga

Kasijana Jovanovska

27.04.22

Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdimisht renditen në fund sa i përket besimit të qytetarëve në institucionet dhe...