Петер Дубочи

Петер Дубочи е директор на словачката платформа за набљудување Infosecurity.sk. Работи и како научен соработник во Институтот Адапт и како аналитичар за проектот MapInfluenCE во Здружението за меѓународни односи во Прага. Докторирал политички науки на Универзитетот Павол Јозеф Шафарик во Кошице. Неговите истражувачки интереси вклучуваат хибридни закани, информации и когнитивна безбедност и теми поврзани со одбраната на либералната демократија.

Операција „Гробишта во Ладомирова“: Руската неуспешна (дез)информативна акција

Петер Дубочи

19.10.22

Во Словачка во тек е една од многуте руски операции за пропаганда и влијание. Игор Братчиков, руски амбасадор во Словачка, шири пропаганда и...