Пеце Недановски

Пеце Недановски е професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ). Во периодот 2008-2012 година ја извршуваше функцијата Проректор за финансии, инвестиции и развој на УКИМ, а од 2013 година раководи со постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор на Економски факултет. Автор е на неколку студии, книги и учебници со економска проблематика.

Во пресрет на локалните избори: Неколку насоки за идните локални власти за успешен локален економски развој

Пеце Недановски

21.09.17

проф. д-р Пеце Недановски Одделни општини се` уште не можат да ги извршуваат одговорностите преземени oд централната власт заради хроничниот...