Пол Сибрајт

Пол Сибрајт е директор на Институтот за напредни студии во Тулуз.

Дали исламот го совладува христијанството?

Пол Сибрајт

15.06.19

Пол Сибрајт (Paul Seabright) Во светски размери, без оглед што велат популистите, христијанството не е во лоша состојба; тоа е поживо од кога било досега....