Мишел Сидибе и Даиниус Пурас

Мишел Сидибе е Извршен директор на Програмата на ОН за ХИВ/СИДА (UNAIDS). Даиниус Пурас е Специјален известувач на Обединетите Нации за правото на физичко и ментално здравје.

Правото на здравје е универзално

Мишел Сидибе и Даиниус Пурас

01.12.17

Мишел Сидибе (Michel Sidibé) и Даиниус Пурас (Dainius Puras) Премногу влади и натаму не успеваат да регулираат прашања поврзани со животната средина, им...