fbpx

Шахра Разави

Шахра Разави е шеф на Секторот за истражување и податоци и Директор за истражување на напредокот на жените во светот, во ООН - жени.

Почетната точка на социјалната политика треба да биде домот

Шахра Разави

18.10.19

Шахра Разави (Shahra Razavi) Со оглед на нивниот подолг животен век, жените над 60 години имаат двојно поголема веројатност од мажите од истата возрасна...

Почетната точка на социјалната политика треба да биде домот

Шахра Разави

13.09.19

Шахра Разави (Shahra Razavi) За да се заштитат правата на жените во контекст на заеднички средства, социјални бенефиции и старателство над деца,...