fbpx

Samet Shabani

Samet Shabani është drejtues kryesor i Horizon Civitas - Shoqatë për aktivizëm qytetar dhe nxitje të përgjegjësisë shoqërore. Më herët ai ka punuae si hulumtues për politika të jashtme dhe të sigurisë pranë Analytica Think Tank. Fokusi i tij është i drejtuar mbi temën e ekstremizmit të dhunshëm, dhe ka disa hulumtime të publikuara dhe punon në sërë projektesh mbi këtë fushë. Sameti ka përfunduar studimet deridiplomike mbi shkencë politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Stambollit, si dhe Shkollë për Politikë Publike nga Këshilli i Europës. Ai aktualisht është kandidat për Mastër mbi menaxhment në Universitetin Ndërkombëtarë Burç (Sarajevë), dhe pjesmarrës në dy programe: Shkolla për Politikë pranë Presidencës së Maqedonisë së Veriut, dhe Menaxhment publik të qëndrueshëm pranë Universitetit Malmö..

Teologët dhe medresantët presin përgjegjësi nga deputetët

Samet Shabani

29.05.23

Çështja “historike” e akreditimit të shkollave të mesme fetare nga shteti mbetet e...

Pse BE-ja nuk na jep një datë?

Samet Shabani

28.07.21

Samet Shabani Është koha të përqendrohemi në çështjet thelbësore. Është koha të ndërtojmë një ‘kontratë shoqërore’ reale për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut si shtyllat kryesore të vlerave evropiane. Diçka duhet ta kemi të...

Terrorizmi nuk ka fe, por vetëm kur nuk është “Islamik”

Samet Shabani

15.04.19

МК Samet Shabani Demonizimi i Islamit dhe ndërlidhja e tij e vazhdueshme me terrorizmin është dukuri brengosëse në botë, dhe edhe në Ballkanin. Ky në vitet e fundit është trend politik edhe në vendet më të zhvilluara demokratike. Më 15 mars të këtij...