fbpx

Vildan Dërpljanin

Vildan Dërpljanin është aktivist për të drejtat e njeriut, këshilltar juridik i Komitetit të Helsinkit dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të Forumit të Edukimit Rinor. Ai u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij” në Shkup dhe ka titullin master në fushën e Drejtësisë të Pronësisë Intelektuale në programin e diplomës së dyfishtë të organizuar nga Universiteti i Strasburgut, ku ai shkruan për konfliktin midis zbatimit të të drejtave të autorit dhe lirisë së shprehjes. Ai specializohet në të drejtat e njeriut si pjesë e programit të tij master në të drejtën publike ndërkombëtare në Universitetin në Utreht, Holandë, ku mori titullin master cum laude.

Me fuqi dita shkëlqen!

Vildan Dërpljanin

05.05.21

Vildan Drpljanin Për nder të Ditës Ndërkombëtare të Punës, ia vlen të shqyrtojmë gjendjen e të drejtave të punëtorëve në vend, duke hedhur një vështrim të shkurtër të vitit të kaluar dhe të shohim se çfarë mund të bëhet për t’i bërë...

Largimi nga puna në kohë të pandemisë dhe e drejta për kompensimit me para në rast të papunësisë

Vildan Dërpljanin

02.12.20

Vildan Drpljanin Në të kaluarën, duke abuzuar me gjendjen e jashtëzakonshme, shumë punëdhënës në mënyrë të paligjshme anuluan kontratat e tyre të punës për grupeve të tëra të punëtorëve thjesht duke i ç’ lajmëruar nga Agjencia e Punësimit,...

Punëtorët e Shredinger-it

Vildan Dërpljanin

26.10.20

Vildan Drpljanin Përkufizimi në Ligjin për marrëdhënie pune, ku vetëm ata që kanë kontratë pune të nënshkruar konsiderohen punëtorë, në fakt është i pasaktë dhe margjinalizon shumë punëtorë që punojnë pa ose me një formë të ndryshme të...

„Gjithçka është në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet“

Vildan Dërpljanin

16.03.20

МК Vildan Dërpljanin Korniza ligjore duhet të jetë në dispozicion të punëtorëve dhe t’ju ofrojë informim më të thjeshtësuar dhe më të kuptueshëm mbi të drejtat dhe procedurat për mbrojtje. Nëse vendosni të denonconi shkelje të ndonjë prej të...

Punëtorët në Maqedoni janë të sigurt vetëm në letër

Vildan Dërpljanin

30.09.19

МК Vildan Drpljanin Punëtorët, si të fundit në këtë hierarki piramidale të fuqisë, janë hallka më e dobët në procesin mbikëqyrës. Informimi i tyre i dobët, pozicioni i pafuqisë, droja dhe dëgjueshmëria, para punëdhënësit nuk mundësojnë që ata...