Иселување

Што (не) знаеме за иселувањето на млади луѓе и високо-образовани и стручни кадри?

Марија Топузовска Латковиќ

06.10.17

вон. проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ Проценката на Светска банка е дека надвор од Македонија живеат и работат 29 отсто од високо-образованите...

Дали сакаме да се преброиме колку реално не има во Република Македонија?

Благица Новковска (Blagica Novakovska)

09.03.17

доц. д-р Благица Новковска Над 150.000 лица се отселиле од Република Македонија во периодот од осамостојувањето до сега, што упатува на тоа дека во...