Милорад Додик

Мора да го разбереме минатото за да поставиме насока за иднината

Владимир Ѓорѓевиќ

24.11.21

Владимир Ѓорѓевиќ На националистичките агенди во регионот им треба релативно мала искра за да се направи многу поголем пламен. Неодамна...