Спортски менаџмент

Како да го однесеме спортот на повисоко ниво

Иван Анастасовски

05.01.22

Проф. д-р Иван Анастасовски Од големо значење е тоа да го подигнеме организациски и функционално спортот на едно повисоко ниво, односно да се...