Јавни сервиси

Јавните медиуми во Југоисточна Европа: наместо кон граѓаните, тие се свртени кон властите и кон самите себеси!

м-р Давор Марко

17.01.20

ALB  SR Давор Марко Јавните медиумски сервиси треба да бидат столб на демократските општества и примарен извор на информации за сите граѓани....