fbpx

м-р Давор Марко

Davor Marko holds PhD in communication and culture from the Faculty of Political Sciences, University of Belgrade. He has expertise in analysis of communication trends in off line and online sphere among youth, and capacity building in domains of communication, policy making and advocacy. He is the author of many local and regional research papers, publications, publications and assessments, and has worked with leading academic, research and international institutions from the region of the Western Balkans and abroad. He collaborated with USAID, OSCE, EBU, Thomson Foundation, and was research fellow of Open society fund in BiH, UNESCO, and Zeit Stifftung from Hamburg. His professional interests include media development, strategic communication, the future of public service media, media and diversity, and the language of the media.

Јавните медиуми во Југоисточна Европа: наместо кон граѓаните, тие се свртени кон властите и кон самите себеси!

м-р Давор Марко

17.01.20

ALB  SR Давор Марко Јавните медиумски сервиси треба да бидат столб на демократските општества и примарен извор на информации за сите граѓани....

Време е да се вратат медиумите на читателите

м-р Давор Марко

12.07.19

ALB  SR м-р Давор Марко Во ерата на авторитаризам, политичка контрола врз медиумите, владеење на алгоритмите на социјалните мрежи, во која...

Помеѓу мисијата и бизнисот: Кој е предуслов за медиумите во Западен Балкан да станат поодржливи?

м-р Давор Марко

22.12.18

ALB   SR м-р Давор Марко За новите бизнис модели, особено за оние кои се рекламираат (огласувачите), но и за алтернативните извори на финансирање...