Bllagica Novkovska

Bllagica Novkovska është profesoreshë universiteti, me titull Doktor i Ekonomisë dhe Master i Politikave Sociale. Ajo ka punuar për 27 vjet në Zyrën e Statistikave Shtetërore, prej të cilave dhjetë vjet si drejtoreshë e institucionit. Si eksperte, ajo ka punuar në shumë projekte të institucioneve ndërkombëtare, më të rëndësishmet nga të cilat janë: projekte të Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Organizatës Ndërkombëtare të Punës, UNICEF-it, Komisionit Evropian, si në Maqedoni, ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor dhe në Afrikë. Ajo është bashkëautore e disa librave dhe autore e disa punimeve shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ndërsa çmimet rriten, standardi i jetesës bie

Sanja Velkakova

16.02.22

Çmimet po rriten brenda natës, kurse lista e produkteve, çmimet e të cilave janë jashtëzakonisht të larta po bëhet gjithnjë e më e...

A jemi realisht të përgatitur për numërim?

Bllagica Novkovska

23.11.20

Blagica Novkovska Me regullativën ligjore të propozuar, institucionet përkatëse tregojnë mos përgatitje të realizojnë regjistrimin e shumëpritur të popullsisë. Dekada më parë, aktiviteti statistikor më i diskutuar është regjistrimi i popullatës. Temat...

E vërteta para-regjistruese

Bllagica Novkovska

30.01.19

МК   ALB doc. d-r Blagica Novkovska Regjistrimi real i popullsisë dhe amvisërive në Republikën e Maqedonisë varet nga definicioni për popullsinë e tërësishme por që është edhe më e rëndësishme, nga respektimi i saj i plotë. Rastësisht...