Данило Крстовски

Данило Крстовски е апсолвент на политичките студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, Скопје. Како посебни сфери на интерес ги издвојува политичката философија, политичката историја, политичката психологија, геополитика и политичките системи. Негова пасија е реториката и ораторските вештини.

Sorry, no posts matched your criteria.