Хауард Дејвис

Хауард Дејвис е првиот претседател на Агенцијата за финансиски услуги на Велика Британија (1997-2003), е претседател на Royal Bank of Scotland. Тој беше директор на London School of Economics (2003-11) и беше заменик гувернер на Централната банка на Англија и генерален директор на Конфедерацијата на британската индустрија.

Етичко прочистување на сајбер просторот: Описмени, детектирај и делувај

Виолета Цветковска

16.09.22

Сведоци сме дека јавниот говор постепено, но сигурно се претвори во говор на омраза. Во таквиот дискурс, пропагандата го замени информирањето, се...

Дали КОВИД-19 ќе ѝ стави крај на готoвината?

Хауард Дејвис

14.08.20

Хауард Дејвис (Howard Davies) Информацијата дека коронавирусот може да се пренесe преку допир со готовина, дополнително ги мотивираше луѓето да се...