fbpx

Јулија Брсакоска Базеркоска

Јулија Брсакоска Базеркоска е вонреден професор по меѓународни политички односи на Правниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Своите докторски студии ги завршила на Универзитетот во Келн, Германија.

Значењето на членството во ЕУ и НАТО за Република Македонија

Јулија Брсакоска Базеркоска

24.09.18

вон. проф. д-р Јулија Брсакоска Базеркоска Република Македонија е мала држава на Балканот чија основна цел е опстанокот во меѓународните односи и...