fbpx

Јорданка Черепналкова Трајкоска

Јорданка Черепналкова-Трајкоска e психолог и проектен координатор во Прва детска амбасада во светот Меѓаши.

Слушајте ги децата!

Јорданка Черепналкова Трајкоска

17.03.23

Ако ги слушавме децата, досега требаше не само да преземеме мерки, туку да направиме и проценка на мерките што сме ги презеле за обезбедување...